Geen producten in de mand.

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) 's website.

Art&Deco By Natasha bevindt zich op: www.ArtDecoByNatasha.com

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Niet meer gebruiken Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) 's website als u niet alle voorwaarden en bepalingen op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle of alle overeenkomsten: "klant", "u" en "uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de voorwaarden van het bedrijf accepteert. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de klant als onszelf, of de klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door middel van formele bijeenkomsten van een vaste duur, of op enige andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten / producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Spanje. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van het gebruik van cookies. Via Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) 's website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) 's privacybeleid.

De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de mensen die het bezoeken mogelijk te maken. Sommige van onze gelieerde en productiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Vergunningen

Tenzij anders aangegeven, Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) en / of zijn licentiegevers bezitten de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard). Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van https://www.artdecobynatasha.com bekijken en / of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderhevig aan de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag niet:

 • Publiceer materiaal van https://www.artdecobynatasha.com opnieuw
 • Materiaal verkopen, verhuren of in licentie geven op https://www.artdecobynatasha.com
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van https://www.artdecobynatasha.com

Herdistributeer inhoud van Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

user Comments

 • Deze overeenkomst vangt aan op de datum van dit persbericht.
 • Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens ('opmerkingen') op delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) screent, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun verschijning op de website en opmerkingen geven niet de standpunten of meningen weer van Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard), haar agenten of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en of geleden als gevolg van het gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de opmerkingen op deze website. .
 • Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die naar eigen goeddunken ongepast, aanstootgevend of anderszins in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
 • Garandeert u en bevestigt dat:
  1. U heeft recht op de reacties op onze website plaatsen en beschikken over alle benodigde vergunningen en toestemmingen om dit te doen;
  2. De opmerkingen hebben geen inbreuk maken op enig recht van intellectuele eigendom, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken, of andere eigendomsrechten van een derde partij;
  3. De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat inbreuk maakt op de privacy
  4. De opmerkingen zullen niet worden gebruikt voor het werven of bevorderen van zakelijke of aangepaste of aanwezig commerciële activiteiten of onwettige activiteit.
 • U verleent hierbij aan Art&Deco By Natasha (Natasha Borggaard) een niet-exclusieve royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze Content

De volgende organisaties kunnen een link naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 1. Overheidsinstanties;
 2. Zoekmachines;
 3. Nieuwsorganisaties;
 4. Online directory distributeurs als ze een lijst met ons in de directory kunnen linken naar onze website op dezelfde wijze als zij hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 5. Systemwide Accredited Bedrijven behalve tippelen non-profit organisaties, goede doelen winkelcentra, en liefdadigheid fondsenwerving groepen die niet mag hyperlink naar onze website.
 6. Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link:
  (a) is op geen enkele manier misleidend;
  (b) houdt niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring in van de verbindende partij en haar producten of diensten; en
  (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.
 7. We kunnen overwegen en goedkeuren naar eigen goeddunken andere schakel verzoeken van de volgende typen organisaties:
  1. de consument en / of zakelijke informatie bronnen algemeen bekend zijn, zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumenten Unie;
  2. dot.com community-sites;
  3. verenigingen of andere groepen die goede doelen, waaronder liefdadigheid geven websites,
  4. online directory distributeurs;
  5. internet portals;
  6. boekhouding, wetgeving en adviesbureaus waarvan de primaire klanten zijn bedrijven; en
  7. onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we vaststellen dat:
(a) de link zou geen nadelige invloed hebben op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld brancheorganisaties of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, mogen niet linken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink zwaarder weegt dan de afwezigheid van; en (d) wanneer de link in de context van algemene informatie over hulpbronnen is of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of vergelijkbaar product ter bevordering van de missie van de organisatie.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons melden door een e-mail te sturen naar info@artdecobynatasha.com.

Vermeld uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mailadres) en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL ('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Sta 2-3 weken toe voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt hyperlink naar onze website:

 • Door het gebruik van onze corporate naam; of
 • Door het gebruik van de uniform resource locator (webadres) wordt gekoppeld aan; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Geen gebruik van Art&Deco By Natasha Het logo van (Natasha Borggaard) of ander kunstwerk mag worden gelinkt zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, mag u geen frames rond onze webpagina's maken of andere technieken gebruiken die op enige wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen op een dergelijk verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door te blijven linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze koppelingsvoorwaarden.

Alle auteursrechten en reproductierechten worden behouden door Natasha Borggaard. Alle illustraties mogen niet worden gereproduceerd door een proces of medium zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Natasha Borggaard.

Verwijdering van links op onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Content Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud die op uw website wordt weergegeven. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Geen enkele link (s) mag verschijnen op enige pagina op uw website of in een context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins inbreuk pleegt op of pleit voor de inbreuk of andere schending van enige rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​op grond van toepasselijk recht, uitsluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website (inclusief, zonder beperking, alle garanties geïmpliceerd door de wet met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;
 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of bedrog;
 • beperken een van onze of uw schulden op een manier die niet onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan; of
 • sluiten een van onze of uw verplichtingen die niet onder de geldende wetgeving kan worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van wettelijke plichten.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Voorwaarden cadeaukaart

Gebruiksvoorwaarden van Art&Deco By Natasha digitale cadeaubonnen
Art&Deco By Natasha behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van onze Art&Deco By Natasha cadeaubonnen op elk moment. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Door je cadeaukaart te gebruiken, accepteer je onze Algemene Voorwaarden en daarom raden we je aan deze aandachtig te lezen. Art&Deco By Natasha cadeaubonnen blijven eigendom van Art&Deco By Natasha die het recht behoudt om de kaart te annuleren in situaties waarin dit nodig wordt geacht.

De waarde van uw Art&Deco By Natasha cadeaubon kan online worden ingewisseld op www.ArtDecoByNatasha.com en rechtstreeks via de link in de e-mail. Het saldo van de cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld of worden gerestitueerd.

Het maximale bedrag dat een individu Art&Deco By Natasha cadeaubon kan houden is onbeperkt.

Geldigheid
Uw Art&Deco By Natasha cadeaukaart is geldig voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van levering, waarna het resterende saldo wordt verwijderd en de kaart ongeldig wordt en niet langer beschikbaar is voor gebruik.

Verloren / gestolen / beschadigd
In gevallen waarin uw Art&Deco By Natasha cadeauboncode is verloren of gestolen, en gebruikt door iemand anders Art&Deco By Natasha kan het gebruikte bedrag niet vervangen of terugbetalen. Art&Deco By Natasha kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het eventueel verloren saldo op een Art&Deco By Natasha cadeaubon als gevolg van diefstal of fraude. Alle Art&Deco By Natasha cadeaubonnen hebben een unieke code die vereist is voor online aankopen. Art&Deco By Natasha kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig ongeoorloofd gebruik waarbij de cadeaukaartcode bekend is geworden bij een andere partij

Creditering en Art&Deco By Natasha cadeaukaart
Mocht u product (en) retourneren die zijn gekocht met een Art&Deco By Natasha cadeaubon voor een inwisseling van een lagere waarde, elk restitutiebedrag zal worden gecrediteerd door een nieuwe cadeaukaart, er zal een nieuwe kaart aan u worden uitgegeven met het restitutiebedrag toegepast.

Als een gedeeltelijke terugbetaling wordt gedaan voor elke aankoop met behulp van een Art&Deco By Natasha cadeaukaart en een andere betaalmethode, dan wordt een eventueel restitutiebedrag bijgeschreven op de Art&Deco By Natasha cadeaubon in eerste instantie.

Als het terug te betalen totaal hoger is dan oorspronkelijk betaald door Art&Deco By Natasha cadeaubon, dan wordt het resterende restitutiesaldo teruggestort op de andere gebruikte betaalmethode (pinpas / creditcard of contant).

Produktie

Alle producten worden aan u gemaakt - nadat uw bestelling is ingecheckt bij ons.

Keer terug en beleid voor terugbetaling

Retourneren van beschadigde / defecte artikelen In geval van schade of defect, kan het retourproces worden versneld door ons digitale foto's of video's van de schade of het defect (samen met een duidelijke beschrijving van het probleem) te sturen via e-mail support@artdecobynatasha.com

Als de schade / defect niet kan worden geverifieerd via e-mailcontact, moet het product mogelijk worden teruggestuurd naar de fabriek voor inspectie voordat een beslissing kan worden genomen over de staat van het product.

Retour verzendkosten Art&Deco By Natasha dekt de kosten van retourzending of restitutie alleen in gevallen waarin artikelen in beschadigde staat zijn aangekomen of zijn bevestigd door Art&Deco By Natasha Klantenserviceteams defect zijn.
Anders zullen geen afwijkingen in onze kwaliteit onder de service geen rendement opleveren.

Neem contact met ons op voor de beste oplossing - we willen altijd gelukkige klanten.

Neem contact op met de klantenservice via e-mail info@artdecobynatasha.com als u vragen of vragen hebt.

Vriendelijke groeten

Natasha Borggaard
Pasaje Ciruelo 22
Fuengirola
29640 - Malaga
Spanje
Verlanglijst 0
Ga verder met Winkelen